Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje.

WITTE REUS GEL 20sc 1ltr

Inhoud: 6 stuk(s)

Ean: 05412530890184

Artikelnummer: 76.56.73Wasmiddel voor de witte was
Witte Reus is extra sterk tegen vlekken en je wast er extra veel was mee schoon. Dankzij de verbeterde reuzenfrisheid geniet je nog langer van een frisse was.

 

Veiligheidstekst

Waarschuwing
Bevat Methylisothiazolinone. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inhoud / verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.Bekijk de prijzen door in te loggen